נצבים תשע"ו

כ״ב באלול תשע״ו  -  כ״ח באלול תשע״ו

כי תבוא תשע"ו

ט״ו באלול תשע״ו  -  כ״א באלול תשע״ו

כי תצא תשע"ו

ח׳ באלול תשע״ו  -  י״ד באלול תשע״ו

שופטים תשע"ו

א׳ באלול תשע״ו  -  ז׳ באלול תשע״ו

ראה תשע"ו

כ״ד באב תשע״ו  -  ל׳ באב תשע״ו

עקב תשע"ו

י״ז באב תשע״ו  -  כ״ג באב תשע״ו

דברים תשע"ו

ג׳ באב תשע״ו  -  ט׳ באב תשע״ו

שלח – חו"ל

כ״ז בסיון תשע״ו  -  ג׳ בתמוז תשע״ו