וארא

כ״ו בטבת תשפ״א  -  ג׳ בשבט תשפ״א

שמות

י״ט בטבת תשפ״א  -  כ״ה בטבת תשפ״א

ויחי

י״ב בטבת תשפ״א  -  י״ח בטבת תשפ״א

ויגש

ה׳ בטבת תשפ״א  -  י״א בטבת תשפ״א

מקץ

כ״ז בכסלו תשפ״א  -  ד׳ בטבת תשפ״א

וישב

כ׳ בכסלו תשפ״א  -  כ״ו בכסלו תשפ״א

וישלח

י״ג בכסלו תשפ״א  -  י״ט בכסלו תשפ״א

ויצא

ו׳ בכסלו תשפ״א  -  י״ב בכסלו תשפ״א

תולדות

כ״ח בחשון תשפ״א  -  ה׳ בכסלו תשפ״א

חיי שרה

כ״א בחשון תשפ״א  -  כ״ז בחשון תשפ״א

וירא

י״ד בחשון תשפ״א  -  כ׳ בחשון תשפ״א

לך לך

ז׳ בחשון תשפ״א  -  י״ג בחשון תשפ״א