יתרו

י״ד בשבט תש״פ  -  כ׳ בשבט תש״פ

בשלח

ז׳ בשבט תש״פ  -  י״ג בשבט תש״פ

בא

כ״ט בטבת תש״פ  -  ו׳ בשבט תש״פ

וארא

כ״ב בטבת תש״פ  -  כ״ח בטבת תש״פ

שמות

ט״ו בטבת תש״פ  -  כ״א בטבת תש״פ

ויחי

ח׳ בטבת תש״פ  -  י״ד בטבת תש״פ

ויגש

א׳ בטבת תש״פ  -  ז׳ בטבת תש״פ

מקץ

כ״ד בכסלו תש״פ  -  ל׳ בכסלו תש״פ

וישב

י״ז בכסלו תש״פ  -  כ״ג בכסלו תש״פ

וישלח

י׳ בכסלו תש״פ  -  ט״ז בכסלו תש״פ

ויצא

ג׳ בכסלו תש״פ  -  ט׳ בכסלו תש״פ

תולדות

כ״ו בחשון תש״פ  -  ב׳ בכסלו תש״פ