נשא וחג שבועות

א׳ בסיון תש״פ  -  ז׳ בסיון תש״פ

חג שבועות חו"ל

א׳ בסיון תש״פ  -  ז׳ בסיון תש״פ

במדבר

כ״ג באייר תש״פ  -  כ״ט באייר תש״פ

בהר בחוקותי

ט״ז באייר תש״פ  -  כ״ב באייר תש״פ

אמור

ט׳ באייר תש״פ  -  ט״ו באייר תש״פ

אחרי – קדושים

ב׳ באייר תש״פ  -  ח׳ באייר תש״פ

תזריע מצורע

כ״ה בניסן תש״פ  -  א׳ באייר תש״פ

שביעי ואחרון של פסח

י״ח בניסן תש״פ  -  כ״ד בניסן תש״פ

שבוע חג הפסח

י״א בניסן תש״פ  -  י״ז בניסן תש״פ

צו שבת הגדול

ד׳ בניסן תש״פ  -  י׳ בניסן תש״פ

ויקרא

כ״ו באדר תש״פ  -  ג׳ בניסן תש״פ

ויקהל פקודי החודש

י״ט באדר תש״פ  -  כ״ה באדר תש״פ