ואתחנן – נחמו

י׳ באב תשפ״ב  -  ט״ז באב תשפ״ב
להורדה

עקב

י״ז באב תשפ״ב  -  כ״ג באב תשפ״ב

ראה

כ״ד באב תשפ״ב  -  ל׳ באב תשפ״ב

שופטים

א׳ באלול תשפ״ב  -  ז׳ באלול תשפ״ב