שמחת תורה ובראשית

כ׳ בתשרי תשפ״ב  -  כ״ו בתשרי תשפ״ב
להורדה

נח

כ״ז בתשרי תשפ״ב  -  ג׳ בחשון תשפ״ב

לך לך

ד׳ בחשון תשפ״ב  -  י׳ בחשון תשפ״ב

וירא

י״א בחשון תשפ״ב  -  י״ז בחשון תשפ״ב