תזריע מצורע

כ״ט בניסן תשפ״א  -  ה׳ באייר תשפ״א
להורדה

אחרי קדושים

ו׳ באייר תשפ״א  -  י״ב באייר תשפ״א

אמור

י״ג באייר תשפ״א  -  י״ט באייר תשפ״א

בהר בחוקותי

כ׳ באייר תשפ״א  -  כ״ו באייר תשפ״א