מטות מסעי

כ״ד בתמוז תשפ״א  -  א׳ באב תשפ״א

פנחס

י״ז בתמוז תשפ״א  -  כ״ג בתמוז תשפ״א

בלק

י׳ בתמוז תשפ״א  -  ט״ז בתמוז תשפ״א

חוקת

ג׳ בתמוז תשפ״א  -  ט׳ בתמוז תשפ״א

קרח

כ״ו בסיון תשפ״א  -  ב׳ בתמוז תשפ״א

שלח

י״ט בסיון תשפ״א  -  כ״ה בסיון תשפ״א

בהעלותך

י״ב בסיון תשפ״א  -  י״ח בסיון תשפ״א

נשא

ה׳ בסיון תשפ״א  -  י״א בסיון תשפ״א

במדבר

כ״ז באייר תשפ״א  -  ד׳ בסיון תשפ״א

בהר בחוקותי

כ׳ באייר תשפ״א  -  כ״ו באייר תשפ״א

אמור

י״ג באייר תשפ״א  -  י״ט באייר תשפ״א

אחרי קדושים

ו׳ באייר תשפ״א  -  י״ב באייר תשפ״א