פרשת חוקת

א׳ בתמוז תשע״ז  -  ז׳ בתמוז תשע״ז
להורדה

פרשת בלק

ח׳ בתמוז תשע״ז  -  י״ד בתמוז תשע״ז

פרשת פנחס

ט״ו בתמוז תשע״ז  -  כ״א בתמוז תשע״ז

פרשת מטות מסעי

כ״ב בתמוז תשע״ז  -  כ״ח בתמוז תשע״ז