בהר בחוקותי

כ׳ באייר תשפ״א  -  כ״ו באייר תשפ״א
להורדה

במדבר

כ״ז באייר תשפ״א  -  ד׳ בסיון תשפ״א

נשא

ה׳ בסיון תשפ״א  -  י״א בסיון תשפ״א