בשלח

ז׳ בשבט תשע״ט  -  י״ג בשבט תשע״ט
להורדה

יתרו

י״ד בשבט תשע״ט  -  כ׳ בשבט תשע״ט

משפטים

כ״א בשבט תשע״ט  -  כ״ז בשבט תשע״ט

תרומה

כ״ח בשבט תשע״ט  -  ד׳ באדר א׳ תשע״ט