נצבים

כ״ב באלול תשע״ט  -  כ״ח באלול תשע״ט
להורדה

וילך שבת שובה

כ״ט באלול תשע״ט  -  ו׳ בתשרי תש״פ

יום כיפור והאזינו

ז׳ בתשרי תש״פ  -  י״ג בתשרי תש״פ

שבוע חג סוכות

י״ד בתשרי תש״פ  -  כ׳ בתשרי תש״פ