פרשת נצבים תשע"ו

כ״ב באלול תשע״ו  -  כ״ח באלול תשע״ו
להורדה

פרשת ראש השנה ופרשת וילך

כ״ט באלול תשע״ו  -  ו׳ בתשרי תשע״ז

פרשת יום כיפור ופרשת האזינו

ז׳ בתשרי תשע״ז  -  י״ג בתשרי תשע״ז

פרשת שבוע חג סוכות

י״ד בתשרי תשע״ז  -  כ׳ בתשרי תשע״ז