משפטים שקלים

כ״א בשבט תש״פ  -  כ״ז בשבט תש״פ
להורדה

תרומה

כ״ח בשבט תש״פ  -  ד׳ באדר תש״פ

תצווה זכור

ה׳ באדר תש״פ  -  י״א באדר תש״פ