בהעלותך ארץ ישראל

ח׳ בסיון תש״פ  -  י״ד בסיון תש״פ
להורדה

נשא חו"ל

ח׳ בסיון תש״פ  -  י״ד בסיון תש״פ

שלח ארץ ישראל

ט״ו בסיון תש״פ  -  כ״א בסיון תש״פ

בהעלותך חו"ל

ט״ו בסיון תש״פ  -  כ״א בסיון תש״פ